Mašine za proizvodnju soka

Dio aktivnosti kompanije BJB Engineerings predstavlja proizvodne linije za proizvodnju sokova iz različitih vrsta voća i povrća i punjenje istih. U našem preduzeću smo pažljivo planiramo  prilikom naručivanja mašinske opreme, namestitev u proizvodnjoj hali, kao i montažu i puštanje u pogon same linije.

Linija za proizvodnju sokova

Mlin sa koritom za pranje jabuke

Tračna presa

Mlin

Pasterizator soka

Punjač sokova

Razkoščičevalec

Kad za sok

Pumpa

Filter

Kotao za kuvanje marmelade